Povezanost preoperativnog intervalnog treninga visokog intenziteta s kardiorespiratornom kondicijom i postoperativnim ishodima među odraslim osobama koje su podvrgnute velikom kirurškom zahvatu

Pogledajte članak u prijelomu za tisak


OGLAS


Kardiorespiratorna kondicija (engl. cardiorespiratory fitness – CRF) poboljšava fizičku i kognitivnu funkciju i povezana je s manjim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i raka, manjom učestalosti postoperativnih komplikacija i poboljšanjem kvalitete života povezanom sa zdravljem. Mjera za CRF je maksimalna potrošnja kisika koju pojedinac može iskoristiti za vrijeme intenzivne vježbe ili maksimalnog napora, tj. maksimalni aerobni kapacitet. Sve je veći broj dokaza da se CRF može povećati prije operacije, poboljšavajući postoperativne ishode. Autorica Kari Clifford sa suradnicima u časopisu JAMA, izdanje od 30. lipnja 2023., obavljuje rezultate istraživanja koje je nastojalo odgovoriti na istraživačko pitanje o dokazima učinkovitosti preoperativnog intervalnog treninga visokog intenziteta (engl. high intensity interval training – HIIT) u poboljšanju kardiorespiratorne kondicije i kirurških ishoda.

Istraživanje je obavljeno sustavnim pregledom i metaanalizom rezultata12 istraživanja. Izvori podataka uključivali su baze podataka Medline, Embase, Cochrane Central Register of Controlled Trials Library i Scopus bez jezičnih ograničenja, uključujući sažetke i članke objavljene prije svibnja 2023. godine. Pretražene su baze podataka u potrazi za randomiziranim kliničkim ispitivanjima i prospektivnim kohortnim istraživanjima s HIIT protokolima kod odraslih pacijenata koji su podvrgnuti velikom kirurškom zahvatu.

Trideset i četiri od 589 pregledanih istraživanja zadovoljila su početne kriterije odabira. Metaanaliza je provedena u skladu sa smjernicama Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Podatke je ekstrahiralo više neovisnih promatrača. Identificirano je dvanaest prihvatljivih istraživanja koja su uključila 832 pacijenta.

Procijenjena je povezanost prijeoperativnog HIIT-a s CRF-om ili postoperativnim ishodima. Primarni ishod bila je promjena u CRF-u, spirometrijski mjerena vršnom potrošnjom kisika ili udaljenošću u 6-minutnom testu hoda. Sekundarni ishodi uključivali su postoperativne komplikacije: duljina boravka u bolnici i promjene u kvaliteti života, anaerobni prag i vršnaizlazna snaga.

Skupni rezultati ukazali su na nekoliko pozitivnih povezanosti za HIIT-om u usporedbi sa standardnom njegom, bilo na CRF-u ili postoperativne ishode i smanjenje komplikacija, iako je postojala značajna heterogenost u rezultatima.

Rezultati metaanalize sugeriraju da bi prijeoperacijski HIIT mogao biti koristan za kirurške pacijente jer uključivanje HIIT-a u programe prije velikih operacija može biti povezano s boljim ishodima liječenja. Visok stupanj heterogenosti u protokolima vježbanja i rezultatima ispitivanja podupire potrebu za daljnjim prospektivnim, dobro osmišljenim istraživanjima.