Umor u pacijenata s post-COVID-19 sindromom

Pogledajte članak u prijelomu za tisak

Autorica Sarah Walker sa suradnicima objavljuje u časopisu British Medical Journal (BMJ Open, objavljeno 7. lipnja 2023.) rezultate izvornog istraživanja umora kao primarne odrednice funkcionalnih ograničenja među pacijentima s post-COVID-19 sindromom.

OGLAS


Ciljevi istraživanja bili su opisati karakteristike i simptome pacijenata s post-COVID-19 sindromom koji traže liječenje, pri čemu su simptome sami prijavili te su procijenili utjecaj simptoma na kvalitetu života povezanu sa zdravljem i na sposobnost pacijenata za rad i izvršavanje svakodnevnih životnih aktivnosti.

Istraživanje je provedeno u 31 post-COVID-19 klinici u Ujedinjenom Kraljevstvu. Sudionici su bile 3754 odrasle osobe s dijagnozom post-COVID-19 sindroma u primarnoj ili sekundarnoj zdravstvenoj skrbi, koje su bile smatrane prikladnima za rehabilitaciju. Intervencija se sastojala u korištenju digitalne zdravstvene intervencije Living With Covid Recovery u pacijenata koji su bili registrirani između 30. studenog 2020. i 23. ožujka 2022. godine.

Primarni ishod bila je osnovna ljestvica radne i socijalne prilagodbe koja mjeri funkcionalna ograničenja pacijenta, pri čemu rezultati ≥ 20 ukazuju na umjereno teška ograničenja. Ostali istraživani simptomi uključivali su umor, depresiju, anksioznost, nedostatak daha, kognitivno oštećenje i kvalitetu života. Analizom logističke regresije identificirani su simptomi i demografske karakteristike povezane s težim funkcionalnim ograničenjima.

Rezultati su pokazali da je 3541 (94%) pacijent bio u radnoj dobi (18-65; srednja dob 48 godina); 1282 (71%) bile su žene, a 89% bijelci. Njih 51% izjavilo je da su izostali ≥ jedan dan s posla u prethodna četiri tjedna; 20% je izjavilo da uopće nisu bili u stanju raditi. Srednji rezultat na osnovnoj ljestvici radne i socijalne prilagodbe koja mjeri funkcionalna ograničenja pacijenta bio je na početku 21, s 53% rezultata ≥ 20.

Čimbenici povezani s rezultatima ≥ 20 na osnovnoj ljestvici radne i socijalne prilagodbe koja mjeri funkcionalna ograničenja bolesnika bili su visoke stope umora, depresije i kognitivnog oštećenja. Utvrđeno je da je umor glavni simptom koji doprinosi visokoj ocjeni na osnovnoj ljestvici radne i socijalne prilagodbe koja mjeri funkcionalna ograničenja pacijenta.

Zaključuje se da je više od polovice sudionika prijavilo umjereno teška ili gora funkcionalna ograničenja. Bilo je značajnih utjecaja na radnu sposobnost i aktivnosti svakodnevnog života pa se klinička skrb i rehabilitacija trebaju baviti rješavanjem umora kao dominantnog simptoma koji objašnjava varijacije u funkcionalnosti.

Radi se o velikoj kohorti pacijenata iz 31 specijalizirane post-COVID-19 klinike u Engleskoj i Walesu. Mjere ishoda koje su prijavili pacijenti sadrže osam validiranih upitnika, uključujući uobičajene simptome nakon bolesti COVID-19, kvalitetu života i funkcionalni status, što omogućuje usporedbu s drugim zdravstvenim stanjima. Visoka stopa završetka mjerenja ishoda koje su prijavili pacijenti na početku jamči reprezentativnost prijavljenih podataka za korisnike digitalne zdravstvene intervencije Living With Covid Recovery. Međutim, budući da su podaci prikupljani putem digitalne zdravstvene intervencije, neki klinički podaci o pacijentima sa simptomima post-COVID-19 nisu bili dostupni, poput datuma akutne infekcije s bolesti COVID-19 i statusa cijepljenja, pa su podaci koji nedostaju možda mogli dovesti do sustavne pogreške i rezultate stoga valja uzeti s dozom opreza.