"Davidsonove osnove interne medicine" - Stuart H. Ralston, Ian D. Penman, Mark W. J. Strachan, Richard P. Hobson, ur.

Pogledajte članak u prijelomu za tisak

Priručnik trajnog medicinskog usavršavanja „Dijete – tjelesna aktivnost i sport“ urednice doc. prim. dr. sc. Irene Bralić, dr. med. specijalistice pedijatrije, u izdanju Medicinske naklade, s tekstovima in-extenso, obuhvatio je usmena izlaganja tečaja trajnog medicinskog usavršavanja prve kategorije iz ciklusa „Novi izazovi u pedijatriji“ koji je održan u Vodicama od 3. do 5. ožujka 2023. Stručna voditeljica i inicijatorica tečaja doc. prim. dr. sc. Irena Bralić i Hrvatsko pedijatrijsko društvo Hrvatskog liječničkog zbora organizirali su deveti po redu tečaj „Dijete – tjelesna aktivnost i sport“. Partneri u organizaciji tečaja bili su medicinski fakulteti sveučilišta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ te Hrvatsko farmaceutsko društvo. Tečaj je podržalo te vrednovalo Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu Hrvatske liječničke komore.

OGLAS


Otkad je prvi put tiskan 1952. godine, udžbenik „Davidsonove osnove interne medicine“ prodan je u više od dva milijuna primjeraka, a dočekao je i 23. izdanje. „Davidsonova interna“ širom se svijeta smatra udžbenikom koji mora imati svaki student medicine, liječnik i zdravstveni radnik. U njemu su opisane patofiziološke i kliničke značajke najvažnijih bolesti odrasle populacije prema glavnim specijalističkim područjima i objašnjene pretrage, dijagnoze i liječenje bolesti. Udžbenik je dobio nebrojena priznanja i nagrade, a preveden je na velik broj jezika.

Zašto baš Davidsonov udžbenik? U predgovoru engleskom izdanju vrlo su dobro definirane prednosti tog temeljnog udžbenika interne medicine. Izvorna namjera prvog autora/urednika, Stanleyja Davidsona, da se na jednostavan način predoči veliko i kompleksno gradivo, održana je tijekom dosadašnja 23 izdanja. Prvi urednik hrvatskog prijevoda „prati“ Davidsonov udžbenik od njegova 13. izdanja, dakle gotovo 40 godina, uživajući pritom u lakoći stila izvornika. Izravnost i neposrednost Davidsonova stila (i njegovih nasljednika) osjećaju se kroz cijeli tekst i olakšavaju razumijevanje ponekih težih dijelova. U vrijeme tehnološkog napretka uvelike su zanemarene osnovne metode dijagnostike – anamneza i fizikalni pregled. Isto vrijedi i za osnovne i jednostavne pretrage koje se neopravdano i nekritički smatraju zastarjelima. Polazeći upravo s tih osnova, udžbenik omogućuje usvajanje visoke razine temeljnog medicinskog znanja bez suvišnog ulaženja u nepotrebne detalje.

U uvodnom dijelu 23. izdanja udžbenika objašnjene su osnove genetike, imunologije, zaraznih bolesti i epidemiologije i prikazana glavna načela kliničkog odlučivanja i dobre propisivačke prakse. Novododani drugi dio, o hitnoj i intenzivnoj medicini, obuhvaća trovanja, ugrize i ubode otrovnih životinja, učinke okolišnih čimbenika, a novo je i poglavlje o akutnim i kritičnim stanjima. Treći dio pokriva glavna specijalistička područja, temeljito revidirana i proširena najnovijim informacijama. Dva nova poglavlja, o bolestima u trudnoći i adolescentnoj i tranzicijskoj medicini, dopunjuju ono o bolestima starije životne dobi i govore o problemima u ključnim stadijima bolesnikova života. Poglavlje o oftalmologiji je novo, a pridodano je na izričit zahtjev čitatelja.

U svakom su poglavlju 23. izdanja, pod naslovom Klinički pregled, sažeto prikazani glavni elementi pojedinoga organskog sustava, a takvim su prikazima obogaćena i poglavlja o biokemiji, prehrani i dermatologiji. U odjeljku Znakovi i simptomi u pojedinom specijalističkom području podrobno se opisuju dijagnostički pristup i procjena najčešćih tegoba s kojima bolesnici dolaze liječniku. Uokvireni Praktični dio detaljno i jasno navodi vještine koje studenti medicine i mladi liječnici moraju steći. U okvirima koji nose oznaku Hitno stanje istaknuto je što liječnik neizostavno mora znati o liječenju akutnih stanja. U okvirima U starijoj životnoj dobi, U trudnoći i U adolescenciji navode se razlike u liječničkom pristupu tim skupinama bolesnika i prikazuju dodirne točke između interne medicine, opstetricije i pedijatrije.

Udžbenik je bogato ilustriran i sadržava više od 1000 grafičkih prikaza, kliničkih i patoloških fotografija i radioloških snimaka. Rezultat je sveobuhvatnog, cjelovitog gledišta stručnjaka iz 17 zemalja, okupljenih u Međunarodnom savjetodavnom odboru i autora iz cijeloga svijeta. U prijevodu je očuvan neposredan i zanimljiv stil izvornika, tj. stil pisanja prvog autora/urednika i njegovih nasljednika. Uvodi se i promiče hrvatsko nazivlje gdje god je to moguće, no ne i pod svaku cijenu. Nisu mijenjana mjesta gdje su međunarodni pojmovi dobro odražavali sadržaj (primjerice, ostavljene su prihvaćene međunarodne kratice i pokrate).

Davidsonove „Osnove interne medicine“ osiguravaju izvrstan temelj za dopunjavanje i proširivanje znanja bez obzira na to za koju će se specijalnost budući doktor medicine odlučiti. Knjiga je prvenstveno namijenjena studentima preddiplomskog i diplomskog integriranog studija medicine. S obzirom da obuhvaća praktički cijelu „konzervativnu“ medicinu, zacijelo će naći širok krug čitatelja kojima će biti koristan.

Recenzija

Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2022.