"Klimatske promjene, arterijski tlak i ukupan rizik – okolišna hipertenziologija" - Bojan Jelaković i sur.

Pogledajte članak u prijelomu za tisak


Izdavač: Medicinska naklada,
Zagreb

Godina izdanja: 2022.

Format: 17 x 24 cm

Uvez: tvrdi

Opseg: 254 stranice

Sezonske klimatske promjene već su niz godina u stručnoj i znanstvenoj zajednici prepoznate kao jedan od važnih čimbenika koji utječu na promjenjivost (varijabilnost) arterijskoga tlaka, što je povezano s oštećenjima ciljnih organa, povećanom učestalošću srčanožilnih događaja, ukupne smrtnosti i oštećenja bubrežne funkcije. Čak i opća populacija i bolesnici s arterijskom hipertenzijom osjećaju taj utjecaj, a osobito je učestalo pitanje uzimanja antihipertenzivnih lijekova tijekom ljetnih mjeseci. Raste opravdan strah hoće li to biti još izraženije kada znamo da zbog nerazumnih postupaka pohlepne civilizacije dolazi vrijeme globalnih klimatskih promjena što, nažalost, već primjećujemo.

OGLAS


Utjecaj klimatskih promjena na zdravlje nije velika novost jer su znanstvenici i liječnici već prije gotovo stotinu godina uočili povezanost varijabilnosti arterijskoga tlaka s okolišnom temperaturom. U posljednjih petnaestak godina objavljeni su rezultati niza istraživanja na velikome broju ispitanika koji su potvrdili povezanost sezonskih varijacija i raznih meteoroloških parametara, primarno okolišne temperature, s arterijskim tlakom, promjenama hemodinamike i koncentracija hormona ključnih u homeostazi cirkulacije, kao i povezanost s povećanim kardiovaskularnim pobolom i smrtnošću.

Naša meteorološka mjerenja sukladna su mjerenjima iz svijeta i potvrđuju da živimo u opasnome vremenu globalnoga zatopljenja i klimatskih promjena koje to prate. Negativan trend klimatskih promjena i utjecaj na zdravlje potaknuo je nekoliko istraživanja o utjecaju meteoroloških parametara i sezonskih promjena na arterijski tlak i arterijsku hipertenziju. U sklopu projekta Hrvatske zaklade za znanost „Epidemiologija arterijske hipertenzije i unos kuhinjske soli u Hrvatskoj (EH-UH 2)”, koji je završen ove godine, analizirana je povezanost arterijskoga tlaka s nizom meteoroloških varijabli i podataka zagađenja zraka. Prema preliminarnim rezultatima, postoji značajna povezanost vrijednosti arterijskoga tlaka s okolišnom temperaturom, ali ne i s barometarskim tlakom i vlažnošću zraka.

Potaknuti svime time, a s ciljem raspravljanja o opasnostima klimatskih promjena na zdravlje i povećanjem svijesti o važnosti borbe protiv nerazumnih politika što se tiče klimatskih promjena, Hrvatska liga za hipertenziju je 2022. godine održala međunarodni simpozij „Klimatske promjene, arterijski tlak i ukupan rizik – okolišna hipertenziologija”, plod čega je i ova knjiga. U svijetu već postoje slične publikacije, no ova knjiga se čini najsveobuhvatnijom za ovaj segment zdravlja, što je čini posebnom. Obuhvaća ne samo arterijski tlak, koji je ključna varijabla kada se govori o arterijskoj hipertenziji, nego i metaboličke poremećaje, promjene hemodinamike i hormona, što sve čini arterijsku hipertenziju kompleksnim sindromom. U njoj se nalaze poglavlja o oštećenjima ciljnih organa, o klimatskim promjenama i djeci, o utjecaju na dijetni režim i na kraju o povezanosti s uzimanjem antihipertenzivnih lijekova.

Hipertenzija je najvažniji faktor rizika u nastanku i razvoju kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih bolesti te se knjigom daje dodatan pogled u boljem razumijevanju mehanizama i liječenja hipertenzije. Radi se o izvornom djelu s korištenjem dostupnih podataka i davanjem vlastitih rezultata te dodavanjem novih spoznaja u sezonalnosti hipertenzije. Autori su koristili recentne svjetske spoznaje iz područja sezonalnih i klimatskih učinaka na faktore rizika kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih bolesti, jasnim i razgovijetnim rječnikom prezentirana je navedena tematika, i u potpunosti su usklađeni nazivi i jedinice s međunarodnim propisima.

Djelo je namijenjeno specijalistima i specijalizantima internističkih grana medicine, neurologije, obiteljske medicine te u pojedinim dijelovima studentima sestrinstva. Kardiovaskularne bolesti čine vodeći uzrok smrtnosti u svijetu i svako dodatno razumijevanje tih mehanizama daje značajan doprinos smanjenju pobola i smrtnosti. Djelo ukazuje na nerazumnost i neodgovornost koja postoji na globalnoj svjetskoj razini o klimatskim promjenama. Priprema liječnike na nove prepreke i zamke koje lako mogu arterijsku hipertenziju učvrstiti na poziciji glavnog čimbenika pobola i smrtnosti u svijetu.