Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij i specijalističko usavršavanje iz gerijatrije u Hrvatskoj

Autor: Venija Cerovečki, Miroslav Hanževački, Branimir Anić, Spomenka Tomek Roksandić, Željko Reiner
Pogledajte članak u prijelomu za tisak

U Hrvatskoj je osmišljen program specijalističkog usavršavanja iz gerijatrije, a za potrebe navedenog specijalističkog programa Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu osigurao je obaveznu tromjesečnu teorijsku izobrazbu. Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij iz gerijatrije obuhvaća 21 obavezni i četiri izborna predmeta. Petogodišnji program specijalizacije iz gerijatrije uključuje internističko zajedničko deblo u trajanju od 22 mjeseca i posebni dio programa specijalizacije iz gerijatrije u trajanju od 33 mjeseca

OGLAS