Značaj unosa vitamina D u starijih osoba s posebnim osvrtom na ulogu u bolesti COVID-19

Autor: Darija Vranešić Bender
Pogledajte članak u prijelomu za tisak

Sažetak:

Nedostatak vitamina D predstavlja globalnu epidemiju koja je u žarište interesa znanstvene i opće javnosti došla tijekom epidemije bolesti COVID-19. U posebnom su riziku od nedostatka vitamina D osobe starije dobi, posebice one smještene u institucije, ali i drugi stariji koji većinu vremena provode u kući i slabije se kreću. Nažalost, takva je svakodnevica brojnih starijih osoba, a tijekom pandemije bolesti COVID-19 bila je posebno izražena. Osnovna i najbolje istražena uloga vitamina D je njegova funkcija u metabolizmu kostiju te regulaciji homeostaze kalcija i fosfora. Najinteresantniji izvanskeletni učinci vitamina D odnose se na funkcije imunosnog, endokrinog, kardiovaskularnog i neurološkog sustava. Procjena statusa 25-OH vitamina D preporučljiva je u visokorizičnoj populaciji (posebice u bolesnika starije dobi). Nadomjesna terapija vitaminom D može se razmatrati u rizičnim skupinama s različitim komorbiditetima, s obzirom da je relativno jeftin, siguran i široko dostupan kao lijek, hrana za posebne medicinske potrebe ili dodatak prehrani. Preporuke za dnevni unos vitamina D gotovo su dvostruko veće za opću populaciju osoba starije dobi i one bi trebale svakodnevno uzimati barem 800 IJ ovog vitamina. Uz umjereno izlaganje suncu, potrebno je preporučiti hranu bogatu ili obogaćenu vitaminom D te pripravke s dodanim vitaminom D.

Ključne riječi:

COVID-19; starija dob; osteoporoza; sarkopenija; vitamin D

OGLAS