"Izazovi u praksi obiteljskog liječnika" - Ines Diminić-Lisica, Milica Katić, Biserka Bergman Marković i suradnici

Autor: Danica Rotar Pavlič

OGLAS


Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2022.
Format: 17 x 24 cm
Uvez: tvrdi
Opseg: 592 stranice


Liječnici obiteljske medicine suočeni su s izuzetno teškim zadatkom u liječenju bolesnika s nekoliko popratnih akutnih i kroničnih bolesti. Moraju tražiti rješenja uzimajući u obzir sve čimbenike rizika i interakcije lijekova. Često se nalaze na tankoj granici između dobrobiti i visokog rizika za zdravlje bolesnika.

Udžbenik Sveučilišta u Rijeci „Izazovi u praksi obiteljskog liječnika“, urednica Ines Diminić-Lisica, Milice Katić, Biserke Bergman Marković i suradnika prikazuje raznolikost i kompleksnost prakse obiteljskog liječnika te vještine liječnika obiteljske medicine u pristupu i vođenju bolesnika kroz dijagnostički i terapijski proces. U 36 poglavlja razmatraju se odgovarajuće teorije struke važne za rješavanje problema u praksi obiteljskog liječnika. To su donošenje odluka, odnos liječnik-bolesnik, kontinuitet skrbi, komunikacija, vođenje medicinske dokumentacije, suradnja s konzultantima.

Udžbenik je djelo 56 autora: 47 iz obiteljske medicine i devet iz ostalih kliničkih medicinskih disciplina. Među autorima je 40 nastavnika sva četiri medicinska fakulteta u Hrvatskoj te medicinskih fakulteta iz Ljubljane, Sarajeva, Podgorice i Skoplja. Posebice valja istaknuti specijalizante i doktorande iz obiteljske medicine koji su naveli primjere bolesnika uz pomoć svojih mentora.

Autori su unutar nekog poznatog i važnog kliničkog entiteta odabrali zanimljivoga bolesnika kako bi mogli potanko prikazati specifičnosti zbrinjavanja, primjerice pri pojavi komplikacije bolesti, hitnih stanja u toj bolesti, važnost komorbiditeta, suradljivost bolesnika te izazove suradnje sa specijalistima konzultantima i slično. Brojna su poglavlja zajednički pisali liječnici obiteljske medicine i liječnici iz kliničke specijalnosti koji se tim kliničkim entitetom posebice bave. Prikazani su primjeri bolesnika s velikim, učestalim kroničnim bolestima (hipertenzija, dijabetes, bolesti srca, degenerativne bolesti lokomotornog sustava i slično) i potom bolesnici s „jednostavnim“ samolimitirajućim bolestima (akutne infekcije dišnog sustava i slično). Nekoliko poglavlja posvećeno je bolesnicima s nespecifičnim simptomima i početnim oblicima bolesti koje je važno znati usmjeriti u dalji dijagnostički i terapijski postupak. Uvršteni su i primjeri bolesnika s hitnim stanjima, koja su nasreću rijetka, ali je nužno osposobiti liječnike obiteljske medicine koji su najčešće liječnici prvog kontakta za primjerenu intervenciju.

Odabrani primjeri i način njihova prikaza korespondentni su s praksom obiteljskog liječnika koja se temelji na holističkom pristupu i konceptu bolesniku usmjerene skrbi. U prikazu bolesnika prisutan je jasan obrazac razmišljanja i djelovanja obiteljskog liječnika, odnosno svi koraci koje liječnici obiteljske medicine primjenjuju u praksi kako bi došli do radne, a potom i definitivne dijagnoze uz plan neposrednog i trajnog zbrinjavanja bolesnika. Posebno je važno razmatranje diferencijalnih dijagnoza. Nakon tako strukturiranog prikaza bolesnika slijedi poglavlje Rasprava u kojemu se iznose najnovije dijagnostičke i terapijske preporuke, kritički razmatraju dvojbe, a posebna se pozornost pridaje razmatranju odabranog kliničkog entiteta u kontekstu multimorbiditeta i drugih značajki prikazanog bolesnika.

Svako poglavlje završava ključnim porukama te pitanjima koja pomažu u pamćenju prikazanog sadržaja. Materijali za učenje mogu se koristiti korak po korak, čitatelj može vježbati preporučene postupke, usporediti svoje iskustvo s napisanim te usvojiti nove činjenice temeljem obrasca rada karakterističnog za obiteljskog liječnika.

Udžbenik je izvorni rad s vlastitim metodološkim modelom i prvi je takav nastavni materijal koji se fokusira na karakteristike i detalje liječenja bolesnika u obiteljskoj medicini. Osim prikazanih metoda vođenja bolesnika, postavlja se i niz pitanja na koja je potrebno odgovoriti u svjetlu multimorbiditeta i interdisciplinarne suradnje. Takav prikaz obiteljske medicine i provedbe njenih temeljnih načela u praksi tema je koju treba razvijati i trajno je ugrađivati u nastavnu literaturu. To je područje koje se stalno mijenja kao i okolnosti u kojima se zdravstveni sustav nalazi.

S obzirom na šire okruženje, udžbenik, utemeljen na suvremenoj definiciji obiteljske medicine, najprikladniji je za diplomsku i poslijediplomsku edukaciju obiteljske medicine i zasigurno će poslužiti kao primjer za poučavanje struke u regiji. Zato ga preporučujemo za čitanje svim učiteljima i mentorima studenata i specijalizanata obiteljske medicine.

Nadam se da će se čitatelji udžbenika dodatno uvjeriti koliko je profesija liječnika obiteljske medicine lijepa, ujedno i zahtjevna, te koliko je važno mlade liječnike osnažiti za rad u obiteljskoj medicini.