Izdvojeno iz sadržaja

Koncept krhkosti – gerastenija ili kako razumjeti potrebe gerijatrijskog bolesnika

Uvođenjem koncepta krhkosti ili gerastenije identificiraju se starije osobe, često s multimorbiditetom, kojima je osobito potrebna višedimenzionalna skrb. Krhkost ili gerastenija označava stanje ubrzanog biološkog starenja tijekom kojeg tijelo postupno gubi sposobnost upravljanja fizičkim, psihičkim i socijalnim zahtjevima.

AKTUALNO IZDANJE: Medix, God. 29 Br. 156/157

Tema broja:

Gerastenija – pokazatelj funkcionalne sposobnosti i zdravlja osoba starije životne dobi


Gošće urednice:
doc. prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić

Libertas Međunarodno Sveučilište, Zagreb

doc. prim. dr. sc. Tajana Pavić
KBC Sestre milosrdnice, Zagreb


Pogledaj sadržaj Medixa u cijelosti >>

Suplement:

Preporuke za cijepljenje odraslih osoba protiv pneumokoka


HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR
HRVATSKO EPIDEMIOLOŠKO DRUŠTVO

OGLAS

Pregledni stručni članci

Panel gerastenije u praksi liječnika opće/obiteljske medicine

Kvalitetna zdravstvena skrb za osobe starije dobi sve je veći izazov zbog sve većeg broja starijih osoba, ali i zbog zahtjevnog osiguranja nužnog standarda skrbi primjerenog svakoj osobi starije dobi. Vremenski pritisak za obavljanje tih zadataka sve je izraženiji pa je potrebno iskoristiti sve mogućnosti kako bi se što više vremena ostavilo liječnicima i ostalom medicinskom osoblju da prikupe što korisnije podatke i temeljem njih na kvalitetan način pomognu pacijentu.

Odrednice uspješnog starenja i dugovječnosti: holističko antropološko istraživanje u zagrebačkim domovima za starije i nemoćne

Je li farmakoterapijsko savjetovalište odgovor na multimorbiditet i polifarmaciju?

Liječenje boli – deontologija i medicinska etika

Kardiovaskularne posljedice bolesti COVID-19 – uloga liječnika obiteljske medicine

Učinak nadomjesne terapije vitaminom D na endokrinološko-metaboličke parametre i plodnost kod žena sa sindromom policističnih jajnika

Značaj sveobuhvatne gerijatrijske procjene u kliničkoj praksi

Značaj unosa vitamina D u starijih osoba s posebnim osvrtom na ulogu u bolesti COVID-19

Procjena stanja uhranjenosti u gerijatriji

Promjene koje se odvijaju u organizmu tijekom procesa starenja izlažu stariju populaciju većem riziku od pothranjenosti. Promijenjeni sastav tijela i redukcija skeletne mišićne mase ključne su kliničke značajke pothranjenosti i treba ih uzeti u obzir kao ključni kriterij za dijagnozu, kao i za liječenje i praćenje bolesnika s poremećajem stanja uhranjenosti. Nutritivna procjena starijih bolesnika sastavni je dio sveobuhvatne gerijatrijske procjene...

Razgovori

Prof. dr. sc. Nick Panay: Uloga hormonske nadomjesne terapije u liječenju klimakterijskih tegoba

U odluci o korištenju hormonskog nadomjesnog liječenja, osim u slučaju izričito jasnih kontraindikacija, upravo žena ta koja donosi odluku...

Prof. dr. Gorgina Piccoli: Green nephrology – izazovi u nadomještanju bubrežne funkcije dijalizom

Green nephrology se razvija u širu koncepciju kojom se obuhvaća sve, od sprječavanja bubrežne bolesti, prevencije i liječenja, usporavanja progresije i na taj način smanjenja broja bolesnika u kojih je prijeko potrebno nadomještanje bubrežne funkcije dijalizom...

Osvrti na stručna događanja

41. simpozij Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju HLZ-a

Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju i ove godine organiziralo stručni skupna kojem su obrađene su aktualne teme o dječjem zdravlju i zdravom odrastanju. Primarnih pedijatara je malo, a skrbe o 300.000 djece u Hrvatskoj: djece je sve manje, ali su zahtjevi i izazovi sve veći...

Kontroverze u hipertenziji, kardiovaskularnoj prevenciji i nefrologiji

I. Adriatic simpozij o debljini i tečaj Europske asocijacije za debljinu (EASO) – „Od dijagnoze do liječenja“

OGLAS

Osvrti

Medicina životnog stila – nova grana medicine

Medicina životnog stila (MŽS) relativno je nova medicinska disciplina, definirana kao prevencija i liječenje bolesti promjenom životnih navika i bihevioralnih izbora pojedinca s ciljem utjecaja na uzrok bolesti...

11. simpozij „Odbrane teme iz dijalize“

Dijaliza je veliki proizvođač otpada i veliki potrošač vode i električne energije. Zdravstveni djelatnici trebaju biti upoznati s tim problemom i sa stručnjacima različitih profila nastojati pridonijeti očuvanju okoliša. Posljednjih desetak godina broj bolesnika na kućnoj hemodijalizi, barem u razvijenom dijelu svijeta, ponovo je u porastu...

Edukacijski značaj specijalizacije iz gerijatrije u Europi

IV. hrvatski kongres menopauzalne medicine


OGLAS

OGLAS

OGLAS